Life's Better in Boardshorts, Chapter 1: Unplug | Billabong [2min]

(YouTube : Life's Better in Boardshorts, Chapter 1: Unplug | Billabong)

– Series –

Life's Better in Boardshorts

– Surfer –

Ryan Callinan (@ryancallinan)

Jack Freestone (@jackfreestone)

Kai Hing (@kaihing1)

Creed McTaggart (@creedencecandyxx)

Otis Carey (@otishopecarey)

Taj Burrow (@tajamos)

Italo Ferreira (@italoferreira)

Frederico Morais (@fredericomoraiis)

Griffin Colapinto (@griffin_cola)

Joel Parkinson (@joelparko)

Ethan Ewing (@ethan_ewing)

Jack Robinson (@jackrobinson_official)

– Presented by –

Billabong (@billabong)

– Music –

"Nma" by Wash

– Year –

2017

– Run Time –

2min

NobodySurf Apps for iOS & Android
WATCH & SEARCH VIDEOS ON APP