Naoya Miyashita

Naoya Miyashita's surf clips selected from Vimeo and YouTube. Naoya Miyashita enjoys the ride with Masahiro Suzuki, Yasuyuki Sugihara, Tatsuki Ishizawa, and more. Filmed in Aichi, etc.

1 videos