VENON SURFBOARDS | 7'6 VENON EGG, ION EIZAGUIRRE | NobodySurf