Craig Anderson, Australia cover bonus (TSJ 29.2) | NobodySurf